Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förslag till masterexamensarbeten

Här annonserar vi kontinuerligt nya förslag till examensarbeten på avancerad nivå (GEOR02, 45 hp). De senaste förslagen ligger överst och gamla tas bort efter hand som de blir inaktuella. Kontakta huvudhandledaren om du är intresserad. Du är dessutom alltid välkommen att utifrån dina egna intressen diskutera olika möjligheter med dina lärare. Här kan du se exempel på tidigare masterarbeten. Notera att du måste vara antagen till masterprogrammet i geologi vid Lunds universitet för att kunna genomföra ett av de föreslagna projekten.

Solar storms in a paleoperspective

The recent discovery of abrupt short-term radionuclide production rate increases received considerable attention since they can be related to enormous solar storms (see e.g. https://www.iflscience.com/space/traces-giant-solar-storms-found/ ).  Such an event could have devastating effects on our technological infrastructure today. Significant efforts are nowadays focusing on high-resolution (annual) 14C measurements in tree rings to identify more of such events. However, ice core 10Be and 36Cl records have the potential to (i) increase the possibility for more reliable detection of such strong solar storm events and (ii) characterise such events in terms of number of particles and energy.

The master thesis will focus on the investigation of potential new solar storm events. It will likely involve ice core sampling at the ice core storage in Copenhagen and it will involve 10Be and 36Cl sample preparation at Lund University. The analysis will include an assessment of the likelihood of the identification of new solar storm event and an assessment of its characteristics.

Handledare: Raimund Muscheler, Florian Mekhaldi

Inlagt: 2019-01-24

 

Är du geologistudent och intresserad av arkeologi och palynologi?
 

Skriv ditt examensarbete inom projektet ”Arkeologi i Vännebo – en forskningsundersökning”

VAR?
I Roasjö socken, Svenljunga kommun, Västergötland (ca 20 mil norr om Lund) ligger Vännebosjön. Invid dess östra strand har vid tre tillfällen påträffats ett antal metallföremål som delvis utgjordes av förgyllda ryttardetaljer, vapen med mera som typologiskt kunnat dateras till folkvandringstiden, alltså ca 400-550 e. Kr.

VARFÖR?
Området är förhållandevis okänt trots sitt spektakulära fyndmaterial. Därför vill vi med hjälp av modern arkeologisk metodik och tvärvetenskapliga arbetssätt försöka förstå platsens utveckling under förhistorisk tid i allmänhet och folkvandringstid i synnerhet. Fanns det en boplats i anslutning till offerplatsen, var låg den i så fall? När etablerades den eventuella bebyggelsen och hur har landskapet och vegetationen förändrats i sjöns närhet under mellersta och yngre järnålder?

HUR?
Pollenanalys av sjösedimenten i Vännebosjön, gärna två borrkärnor – det blir Din uppgift!
Övriga tvärvetenskapliga metoder som kommer användas: markkemiska analyser, georadar- och magnetometerundersökningar, metalldetektering.

NÄR?
Målet är att genomföra fältarbetsmomenten (bland annat pollenanalyserna) under 2021 och 2022. Tidsramen är flexibel och beroende på hur analysresultaten faller ut kommer projektet förlängas.

Handledare: Karl Ljung, Anne Birgitte Nielsen

I samarbete med: Elinor Malmberg, Simon Karlsson, Kulturmiljö, VGR

Inlagt: 2021-04-16