Förslag till masterexamensarbeten

Här annonserar vi kontinuerligt nya förslag till examensarbeten på avancerad nivå (GEOR02, 45 hp). De senaste förslagen ligger överst och gamla tas bort efter hand som de blir inaktuella. Kontakta huvudhandledaren om du är intresserad. Du är dessutom alltid välkommen att utifrån dina egna intressen diskutera olika möjligheter med dina lärare. Här kan du se exempel på tidigare masterarbeten. Notera att du måste vara antagen till masterprogrammet i geologi vid Lunds universitet för att kunna genomföra ett av de föreslagna projekten.

Solar storms in a paleoperspective

The recent discovery of abrupt short-term radionuclide production rate increases received considerable attention since they can be related to enormous solar storms (see e.g. https://www.iflscience.com/space/traces-giant-solar-storms-found/ ).  Such an event could have devastating effects on our technological infrastructure today. Significant efforts are nowadays focusing on high-resolution (annual) 14C measurements in tree rings to identify more of such events. However, ice core 10Be and 36Cl records have the potential to (i) increase the possibility for more reliable detection of such strong solar storm events and (ii) characterise such events in terms of number of particles and energy.

The master thesis will focus on the investigation of potential new solar storm events. It will likely involve ice core sampling at the ice core storage in Copenhagen and it will involve 10Be and 36Cl sample preparation at Lund University. The analysis will include an assessment of the likelihood of the identification of new solar storm event and an assessment of its characteristics.

Handledare: Raimund Muscheler, Florian Mekhaldi

Inlagt: 2019-01-24