Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Laboratoriet för 14C-datering

Laboratoriet för 14C-datering i Lund utför datering på geologiska och arkeologiska prover. Exempel på material som vi daterar är ved, träkol, förkolnade sädeskorn, växtmakrofossil, torv, ben, brända ben, molluskskal och foraminiferer. Vi mäter också 14C i moderna prover för bestämning av biomassainnehåll i t.ex. plaster, och för miljöövervakning i samarbete med Biosfärisk och Antropogen Radioaktivitet (BAR-gruppen) vid avdelningen för Kärnfysik. Analyserna baseras på acceleratormasspektrometri (AMS).

Naturligt 14C kan användas i ett stort antal tillämpningar av vilka 14C-datering, med möjlighet till åldersbestämning ungefär 50000 år tillbaka i tiden, är bland de mest välkända. 14C-datering baseras på det radioaktiva sönderfallet av 14C i döda vävnader, vilket kan användas för att beräkna den tid som har förflutit sedan organismen dog. Detta är möjligt eftersom organismer har samma 14C-innehåll som den miljö i vilken de lever. Efter organismens död förlorar det kol som undgår nedbrytning kontinuerligt 14C i förhållande till dess innehåll av stabilt 12C.

Laboratoriet utför analyser av hög kvalitet och arbetar kontinuerligt med kvalitetskontroll för att säkerställa att precisionen och noggrannheten för våra 14C-dateringar upprätthålls på högsta nivå. Vi inkluderar rutinmässigt sekundära standarder av olika åldrar och storlekar i våra mätningar. Laboratoriet deltar också regelbundet i internationella jämförelser av  14C-laboratiorier, till exempel SIRI (Scott et al. Radiocarbon 2017) för att testa och säkerställa kvaliteten på våra analyser.

Forskning vid vårt laboratorium har bidragit till förbättringen av den nyligen publicerade IntCal20-kalibreringskurvan som är nödvändig för att omvandla 14C-åldrar till kalenderår (Adolphi et al. QSR 2017, Muscheler et al., Radiocarbon 2020, Reimer et al., Radiocarbon 2020).

Grundpris

Grundpriset är 3900 kr (exkl. moms) för en normal 14C-datering. Vi erbjuder rabatter när stora antal prover lämnas in. Följ länken nedan för mer information om våra tjänster och priser.

Priser och provinlämning

Rapporteringstid

För närvarande (januari 2024) tar det 2-3 månader (exklusive de perioder då laboratoriet är semesterstängt) från det att ett prov ankommer till laboratoriet till dess att vi rapporterar resultatet till kunden. Detta avser prover av normal storlek, och tiden beror på materialtyp. Rapporteringstiden för snabb behandling är maximalt 6 veckor men vanligen 3-4 veckor.

Alla prover som lämnas in för datering måste åtföljas av ett provbeskrivningsformulär (doc, ny flik).

 

Kundförfrågningar och provinlämning

Priser och provinlämning 

Förfrågningar, geologiska och arkeologiska prover
Docent Mats Rundgren
+46 46 222 7856
c14 [at] geol [dot] lu [dot] se

Förfrågningar, aktiva prover och aerosol prover
Docent Kristina Stenström
+46 46 222 7643
Kristina [dot] Stenstrom [at] nuclear [dot] lu [dot] se (Kristina[dot]Stenstrom[at]nuclear[dot]lu)

Kontaktpersoner

Mats Rundgren (kundkontakt)

Anne Birgitte Nielsen (laboratorieansvarig)

Personal

 

Laboratoriepersonal, från vänster: Mats Rundgren (docent), Git Klintvik Ahlberg (tekniker), Ingemar Hansson (forskningsingenjör), Raimund Muscheler (professor), Göran Skog (docent) och Mattias Olsson (forskningsingenjör).
Laboratoriepersonal, från vänster: Mats Rundgren (lektor), Raimund Muscheler (professor), Anne Birgitte Nielsen (lektor), Ingemar Hansson (forskningsingenjör), Mattias Olsson (forskningsingenjör), Göran Skog (lektor) och Git Klintvik Ahlberg (tekniker).