GEOB01 - nedlagd

Livet och utvecklingen – biostratigrafi, paleontologi och paleoekologi, 15 hp

Hur och var uppstod liv och hur har livet utvecklats på jorden? Detta är centrala frågor som behandlas på denna kurs. Den första delkursen ger grundläggande kunskaper om fossila organismer och deras utvecklingshistoria fram till för ca 2 miljoner år sedan, medan den andra delkursen tar upp livets och landskapets utveckling under kvartärperioden, dvs. under de senaste 2 miljoner åren. Delkurserna behandlar bl.a. fossiliseringsprocesser, hur man systematiserar växter och djur, hur olika växt- och djurgrupper har utvecklats med tiden samt hur livsmiljöerna förändrats och hur man kan rekonstruera dessa. Kursen ger också kunskap om hur man kan använda fossil för åldersbestämning av lagerföljder.

Skelettdel av mammut från den senaste nedisningen samt en drygt 1 m lång mosasaurieskalle från krita i Kansas, USA.
Skelettdel av mammut från den senaste nedisningen samt en drygt 1 m lång mosasaurieskalle från krita i Kansas, USA.
Skelettdel av mammut från den senaste nedisningen samt en drygt 1 m lång mosasaurieskalle från krita i Kansas, USA.

ansökan

Kurstid: HT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA01 eller GEL301, eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se