Masterutbildning i geologi

Två-årig masterutbildning

Geologiska institutionen vid Lunds universitet erbjuder en tvåårig masterutbildning (120 högskolepoäng) i geologi. Undervisningen sker på engelska. Studenter som uppfyller behörighetskraven har möjlighet att läsa hela det tvååriga programmet alternativt enstaka kurs/kurser i mån av plats.

 

GEOM04-fossil

 

Behörighetskrav

För tillträde till masterprogrammet krävs naturvetenskaplig kandidatexamen i geologi eller geovetenskap med geologisk inriktning (minst 90 hp i geologi), eller motsvarande kompetens, eller motsvarande utländsk examen med ämnesinriktning av relevans för utbildningen, eller att kraven för sådan utländsk examen är uppfyllda.
För enskilda kurser på masternivå, se [Hela Kursutbudet]

Programmets uppbyggnad

Programmet har tre inriktningar:

  • Berggrundsgeologi
  • Kvartärgeologi
  • Biogeologi

De teoretiska fördjupningskurserna läses under det första året. Under det andra året genomför man en självständig forskningsuppgift som resulterar i en masteruppsats. Andra året omfattar en och en halv termins masterprojekt (45 hp) i kombination med en valfri kurs under valfri kursperiod. Programmet är upplagt så att det ska möjliggöra maximal valfrihet och flexibilitet.

Exkursioner, fältkurser, laborationer, projektarbeten, övningar och seminarier är viktiga undervisningsmoment som kombineras med föreläsningar. Undervisningen integreras med olika moment med det specifika syftet att utveckla studenternas informationskompetens och kommunikationsförmåga.

Anmälan och urval: Kvartärgeologisk inriktning

Anmälan och urval: Berggrundsinriktning

Anmälan och urval: Biogeologi