GEON06

Paleoekologisk metodik och miljöanalys, 15 hp

Du kanske undrar hur miljö, landskap och klimat har varierat sedan den senaste inlandsisen började smälta bort och fram till i dag? Hur såg det ut före och efter det att människan påverkade landskapet med dess flora och fauna? Och hur har förändringar I klimatet påverkat djur och växter?

Om du läser den här kursen får du svar på dessa frågor och inte minst kunskaper om de moderna metoder som kan användas för att besvara dessa och många andra frågor. Du lär dig hur man daterar och analyserar olika typer av geologiska material. Du lär dig också en rad olika paleoekologiska metoder och det bästa av allt är kanske att du får jobba med metoderna själv. Efter provtagning i fält analyseras materialet och resultatet redovisas sedan i en stilig poster och en individuell rapport. Under kursen varvas föreläsningar och seminarier med eget arbete och grupparbete.

GEON06
Vänster: Kulturlandskap, Höger: Fälltarbete på Kullaberg

Allmänt

Detta är en valfri kurs på masternivå. Om Du ansöker och antas till masterprogrammet i geologi, inriktning kvartärgeologi (NAGEL KVRT) blir Du automatiskt antagen till GEON06 under andra halvan av första terminen, se studiegång. Kursen är även öppen för studenter på avancerad nivå inom andra naturvetenskapliga inriktningar och inom arkeologi, se behörighetskrav här intill. Kursen läses under andra halvan av höstterminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: HT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB21-GEOB25, GEOB01-GEOB04, eller motsvarande kunskaper, alternativt 90 hp i naturgeografi, biologi eller arkeologi.
Utbildningsnivå: Avancerad

Ansök hos www.antagning.se