Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

GEOM09

Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi, 15 hp

Liv har funnits på jorden i mer än 3,5 miljarder år. Hur har livet förändrats under denna ofattbart långa tidsrymd och vilka processer har påverkat evolutionens hastighet och riktning? Vad orsakade de uppblomstringar och massutdöenden som har präglat livets historia? Hur är livets utveckling kopplad till den geologiska utvecklingen? Hur kan vi använda fossil som praktiska redskap vid olika geologiska frågeställningar? Detta är några av de frågor som vi kommer att ställa, diskutera och försöka besvara under denna kurs, som sammanfattar aktuell forskning inom paleontologi och stratigrafi.
Kursen ger också kunskap om olika marina och terrestriska ekosystems utveckling, växt- och djursamhällens dynamik över långa tider samt inte minst fossilens betydelse för åldersbestämning och tolkning av sedimentära lagerföljder. I kursen behandlas också moderna stratigrafiska metoder, global korrelation och den geologiska tidsskalan. Under en fältvecka på Gotland kommer vi att studera öns världsberömda, rikt fossilförande berggrund och studera spåren av den siluriska världens dramatiska händelser.

GEOM04-fossil

 

Trilobiter var tidiga invånare i haven för hundratals miljoner år sedan. Med fossila hajtänder kan man datera sedimentära bergarter. Ammoniter är föregångare till dagens bläckfiskar och hade ett hårt spiralvridet skal.
Sidansvarig:

Allmänt

Detta är en valfri kurs på masternivå. Kursen läses under andra halvan av vårterminen, se studiegång.

ansökan

Kurstid: VT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB21-GEOB25, GEOB01-GEOB04, eller motsvarande kunskaper.
Utbildningsnivå: Avancerad

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

kursansvarig