Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Johannes Edvardsson

Mina forskningsintressen ligger inom dendrokronologi (studier av tillväxtvariationer hos träd), torvmarksutveckling, samt rekonstruktioner av klimatet under de senaste 10 000 åren. Min forskning baseras till stor del på årsringar hos träd, och med hjälp av trädens tillväxtmönster har jag kunnat datera storskaliga klimatförändringar, hydrologiska variationer i torvmarker, laviner, bränder, historiska byggnader, arkeologiska artefakter och konstverk från 1600-talet.

Ett av de främsta målen med min pågående forskning är att studera vilka effekter trädetablering på torvmarker har för hydrologi, vegetation och kolbalansen i dessa känsliga ekosystem. För att studera dessa samband använder jag data från levande och subfossila torvmarksträd, samt innovativa metoder som inkluderar laser-ablations-masspektrometri (LA-ICP-MS) och stabila isotopanalyser (δ13C och δ18O). Jag utför även fältstudier av pågående trädetablering och hydrologiska förändringar i torvmarker. Detta gör jag för att förstå hur framtida klimatförändringar och markanvändningsprocesser kan komma att påverkar våtmarksekosystem.

Min forskning har främst finansierats genom bidrag från Vetenskapsrådet (VR) och Crafoordska stiftelsen.

 

Pågående och tidigare samarbeten

 

Blå arkeologi

Blå arkeologi är ett tvärvetenskapligt projekt som sammanlänkar spår av vårt kulturella arv och de naturliga processer som formade det stenålderslandskap som vi kan finna spår av på Östersjöns botten, framförallt längs Sveriges sydöstra kust.

BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate)

BECC är ett samarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet, och som strävar efter en bättre förståelse för hur klimatförändringar och olika typer av markanvändning påverkar markbundna ekosystem och biologisk mångfald. Sedan början av 2017 är jag en av Geologiska institutionens representanter (Principal Investigator) i BECC.

Jordaens, Van Dyck, Panel Paintings Project (JVDPPP)

JVDPPP är ett innovativt konsthistoriskt initiativ, som bland många forskningsmetoder använder trädringstudier på flamländska 1700-talsmålningar för att undersöka samarbetet mellan de flamländska konstnärerna J. Jordaens och Sir A. Van Dyck. I detta projekt arbetar jag som konsulterande dendrokronolog tillsammans med konstforskare vid Kungliga Museet för konst i Belgien.

Swiss Tree-Ring Laboratory

Mellan 2013 och 2016 arbetade jag vid det schweiziska trädringslaboratoriet i Bern (numera i Geneve). Jag arbetade i ett internationellt och tvärvetenskapligt projekt med namnet CLIMPEAT och har fortfarande pågående samarbeten med flera forskare i det schweiziska teamet.

CLIMPEAT

CLIMPEAT-projektet är ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan forskare i Litauen, Schweiz och Sverige. Projektet syftar till att utforska processer i torvmarksekosystem och hur de är kopplade till klimat och markanvändning.

                      

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Johannes Edvardsson
E-post: johannes [dot] edvardsson [at] geol [dot] lu [dot] se

Gästlärare

Kvartärgeologi

+46 46 222 39 59

418

16