Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Utbildningen har givit mig så många möjligheter"

Haider Faraj skall just börja på sitt masterprojekt

Haider Farajs utbildningsresa började på barn- och fritidsprogrammet där han blev certifierad personlig assistent. Efter ett kort uppehåll och praktik inom yrket, bestämde han sig för att utforska de naturvetenskapliga ämnena och läste ett naturvetenskapligt basår på Komvux.

Det var det bästa beslutet jag kunde ha tagit, jag fick en djupare förståelse för naturvetenskap och inom ett år var jag behörig och redo för att påbörja en ny resa på universitetet.

Varför valde du geologi?

När det blev dags att välja universitetsinriktning ville jag studera någonting som kombinerade flera naturvetenskapliga ämnen, men ett program som också var applicerbart inom industrin. Jag tog kontakt med min före detta matematiklärare och blev tipsad om geologiprogrammet. Det var ett ganska okänt ämne för mig, men det visade sig vara helt rätt val för mig och mina framtidsambitioner.

Vad är det bästa med utbildningen?

Vi besöker många platser i hela Sverige men även utomlands. Exkursionerna är väldigt lärorika, roliga och platserna är alltid lika fascinerande. Kurserna behandlar även intresseväckande, samhällsviktiga ämnen och vi har väldigt duktiga, hjälpsamma lärare.

Jag uppskattar den personliga kontakten med alla lärare och elever, det blir en liten sammansvetsad grupp vilket kan vara ganska svårt att uppnå i program med stora klasser.

Vilken inriktning har du valt?

Jag skrev mitt kandidatarbete för Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) för att bedöma ett potentiellt grundvattenmagasin i Kalmar län. Då inriktade jag mig på miljögeologi.

Under studietiden fick jag dock möjligheten att arbeta som sommargeolog uppe i Västerbotten och Norrbotten för gruv-och metallföretaget Boliden. Mitt intresse för malmgeologi och ekonomisk geologi växte under den tiden och jag bestämde mig för att åka på ett utbyte till Australien för att studera ekonomisk geologi. 

Jag har en breddad inriktning med andra ord och det är just det jag älskar med geologi, att möjligheterna är oändliga och att man inte behöver välja en förutbestämd inriktning. 

Vad gör du idag?

Jag är i slutet av mina masterstudier och har en kurs kvar – sedan är det dags att ta sig an ett masterprojekt. Jag ska troligtvis upp till Västerbotten och arbeta som prospekteringsgeolog under sommaren 2021 och jag kanske ska skriva mitt mastersarbete för Boliden.

Vad har du tagit med dig från utbildningen?

Jag har lärt mig att våga testa nya saker och har insett värdet av att ha en efterfrågad spetskompetens inom just geologi. Utbildningen har givit mig så många möjligheter, jag har varit på utbytesstudier i Australien, arbetat som prospekteringsgeolog för Boliden och lärt känna många fantastiska människor!

Vad skulle du säga till blivande studenter – varför ska de välja geologi?

Det är ett ämne som är avgörande för att lösa många av våra klimat- och resursfrågor. Geologi behandlar allt från grundvattenfrågor, koldioxidlagring, utvinning av metaller, slutförvar av kärnbränsle till dinosaurier. Du kan arbeta med många olika frågor som geolog och yrket erbjuder dessutom varierande arbetsuppgifter där kontorsjobb kombineras med arbete i fält.

Foto föreställande Haider Faraj

Haider Faraj
Masterstudent

Haider har läst det här vid Lunds universitet:

Kolla in våra kurser!

Vi har praktik och flera tillämpade kurser som förbereder för att jobba som geolog.