Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kandidatutbildning

Kandidatutbildningen i geologi är till för dig som har ett stort engagemang för vår planet, dess utveckling och förändring genom tiden och för vår miljö nu och i framtiden. Geologer är experter på hur berggrund och jordlager är uppbyggda och hur vatten och föroreningar rör sig i dessa avlagringar. Geologer kartlägger och inventerar naturresurser som exempelvis grundvatten, malm och mineraler, gör mark- och grundundersökningar av olika slag samt arbetar med miljö- och naturvård. Idag råder det brist på välutbildade geologer, och efter såväl kandidat- som masterexamen är möjligheterna att få ett intressant, spännande och omväxlande arbete större än någonsin. Om du läser geologi i Lund har du ett brett utbud av kurser att välja bland för att utbilda dig efter arbetsmarknadens behov eller för en framtid inom forskningen. Du kan med andra ord skräddarsy din utbildning efter dina egna intressen och målsättningar.

Genomgång

Programmets uppbyggnad

Den treåriga kandidatutbildningen inleds med ett basblock som består av sex kurser och som omfattar de första tre terminernas studier. Här får du lära dig allt om geologins grunder, från mineral och vulkanism till istider, klimatförändringar och livets utveckling. Du får dessutom en god grund inom geologins tillämpningar i samhället. Detta basblock kompletterar du sedan med valfria kurser, t.ex. inom tillämpad geologi. Bland de valfria kurserna väljer du också stödämnen utanför geologiämnet som passar den profil du vill ha i din utbildning och som gör att du är väl förberedd för ett kommande arbetsliv. Det tredje året avslutas med ett examensarbete. Efter kandidatexamen kan du antingen söka dig ut på arbetsmarknaden eller fortsätta ytterligare två år på en masterutbildning där du specialiserar dig och gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

På arbetsmarknaden

Geologer har bokstavligen jorden som arbetsfält och efterfrågan på deras kunskap har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Geologer arbetar huvudsakligen på konsultfirmor, privata företag, länsstyrelser, kommuner och statliga företag och myndigheter. Läs mer om var våra tidigare studenter arbetar under rubriken arbetsmarknad.

Undervisningsformer och examination

Teoretiska studier varvas med övningar, seminarier, fältarbeten och exkursioner. Vår undervisning sker i en lugn och avslappnad atmosfär i moderna och välutrustade lokaler. Vanligen förekommer skriftliga tentamina i kombination med andra redovisningsformer som skriftliga rapporter, inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och hemtentamina i olika kombinationer.

För Naturvetenskaplig kandidatexamen inom huvudområdet geologi krävs:

totalt 180 hp
varav minst 90 hp i huvudämnet geologi inklusive ett examensarbete om 15 hp och
minst 30 hp i ämnen utanför geologi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 11: Fy 1a (eller 1b1+1b2), Ma 4, Ke 2 och Bi 1 eller Fy A, Ma D, Ke B, Bi A.

Om du saknar någon enskild ämnesbehörighet vid ansökningstillfället kan du kontakta studierektor för att undersöka möjligheten till dispens och komplettering. Du söker till Naturvetenskapliga kandidatprogrammet i Geologi vid Lunds universitet (NGNAT GEOL).
Anmälan görs genom www.antagning.se senast den 15 april.

 

Sidansvarig:

Kontaktpersoner

Studerandeexpedition:
Martin Nalepa

Studievägledare: Karl Ljung

Studierektor: Dan Hammarlund