Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Efter studierna

Det är oerhört viktigt att skapa kontakter med en potentiell arbetsgivare redan under studietiden. För detta ändamål är praktikkursen GEOC90 (som är en av de valbara kurserna) ett utmärkt alternativ. Praktikkursen är tänkt att ge dig en första inblick i en arbetsplats med geologiskt inriktad verksamhet. För tillträde till kursen krävs det studier motsvarande minst 60 poäng inom det geologiska ämnesområdet. Kursen skall omfatta 8 veckors praktik på arbetsplatsen och ytterligare en vecka för sammanställning av en redovisning. Du uppmuntras att söka en arbetsplats utanför universitetet. På arbetsplatsen ansvarar en utsedd handledare för uppläggningen av arbetet. Det är du själv som ordnar handledare och praktikplats men måste godkännas av studierektor Dan Hammarlund innan praktikkursen kan påbörjas.

Vad finns det då för olika arbetsområden som en geolog kan arbeta inom? Här kommer några förslag:

  • Kartlägga marken på ytan och på djupet för att tillverka geologiska kartor som används inom planeringsarbete, hos kommuner, länsstyrelser, myndigheter och företag. Exempel på arbetsplatser är SGU samt ESRI S-GROUP Sverige AB.
  • Geoteknik = att bygga ett samhälle. Detta omfattar all mark- och vattenbyggnation såsom anläggande av hus, vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, farleder och så vidare. Exempel på arbetsplatser är Geosigma AB. Sweco VBB AB.
  • Undersöka miljön där förorenad mark och radioaktivitet är några exempel. I miljöutredningar ingår ofta beskrivningen av geologiska och hydrologiska förhållanden som en del av de miljökonsekvensbeskrivningar som krävs i samband med tillståndsprövningen för miljöstörande verksamheter. Riskerna för människors hälsa och miljön är också en viktig parameter att beakta. Exempel på arbetsplatser är Svensk Kärnbränslehantering AB Sweco VBB AB.
  • Leta efter jordens resurser såsom olja och mineraler. På så sätt kan arbete på oljerigg, guldvaskning i Alaska, eller arbetet i en gruva vara aktuellt. Andra typer av arbetsområden kan vara geokemi, bergartsgeologi, strukturgeologi och geofysik. Exempel på arbetsplatser är LKAB, Boliden Mineral AB, Sveriges Bergmaterialindustri, Nordkalk AB, Lundin Mining AB.
  • Identifiera geologiska naturminnen. Organisationer, företag, kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter som Naturvårdsverket, Vägverket, Energimyndigheten med flera, behöver kunskap om geovetenskapliga värden i planeringssammanhang.
  • Lära ut geologisk kunskap. Exempel på arbetsplatser Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, Evolutionsmuseet i Uppsala, Geologiska föreningen, Geologins Dag.
  • Forskning. Som startar med en doktorandutbildning.
Sidansvarig: