Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildningsmål

Photo Wim Clymans
Þingvellir. Photo Wim Clymans

Efter utbildningen skall de studerande, utöver de allmänna mål som Högskolelagen anger:

 • ha en gedigen och bred kunskapsbas inom stora delar av det geologiska ämnesområdet och en plattform för forskarutbildning genom fördjupad kompetens inom något av geologins delområden,
 • ha kunskaper och färdigheter som möjliggör ett direkt inträde på en arbetsmarknad där geologiska frågeställningar intar en central plats,
 • vara insatt i den internationella forskningsfrontens frågeställningar, teorier och metoder inom något av geologins specialområden,
 • kunna analysera och dra slutsatser om komplexa geobiosfärsamband med utgångspunkt från geologiska data,
 • kunna tillämpa geologisk kunskap inom georesurs- och miljörelaterade frågeställningar,
 • vara medvetna om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete i geologi,
 • kunna göra bedömningar med utgångspunkt från geologins vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • kunna formulera en geologisk problemställning och därefter självständigt genomföra och skriftligt och muntligt rapportera en undersökning som omfattar insamling, analys, kritisk bedömning och utvärdering av såväl geologiska fältdata som annan geologisk information,
 • ha uppnått en god informationskompetens samt fått systematisk och omfattande träning i att diskutera och presentera geologiska slutsatser och kunskaper både skriftligt och muntligt,
 • ha utvecklat förmåga att planera och lösa arbetsuppgifter såväl självständigt som i grupp, och
 • kunna ta ansvar för sin egenkunskapsutveckling inom geolog och angränsande ämnen.

För mer information se universitetets utbildningsplan för masterutbildningen.

Sidansvarig:

Kontaktpersoner

Studerandeexpedition:
Martin Nalepa

Studievägledare: Karl Ljung

Studierektor: Dan Hammarlund