Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

”Man lär sig metoder och arbetssätt som används i yrkeslivet”

Jessica Jennerheim arbetar som miljögeotekniker på Tyréns i Kristianstad

Hur väcktes ditt intresse för geologi?

En av mina lärare i gymnasiet hade läst geologi så han tog upp mer geologi än vad man brukar göra. Vi hade en geologiexkursion som gjorde mig nyfiken och när det var dags att söka till universitetet kontaktade jag studievägledaren för att få veta mer.

Vad jobbar du med nu?

Jag arbetar som miljögeotekniker med förorenad mark. Arbetet består i huvudsak av två delar. Dels är jag ute och tar prover inför byggnationer eller vid misstanke om föroreningar. Det kan vara t.ex. en cistern som har läckt ut bensin eller olja. Dels arbetar jag med saneringar. Större delen av arbetet, ca. 80 %, är provtagning i fält. Jag tar en del vattenprover också inför vägbyggen och skriver rapporter. Proverna är viktiga eftersom både dricksvattnet och grundvattnet kan påverkas av bygget. 

Vad var det bästa med att läsa geologi i Lund? 

Exkursionerna var mycket givande. Det finns många praktiska kurser. Det är bra om man gillar att arbeta mycket ute i fält som jag. Lärarna var mycket bra och många var mycket bra pedagoger.

Vad handlade ditt kandidat- och masterarbete om?

Jag gjorde mitt kandidatarbete tillsammans med Tyréns och det bidrog till att jag fick jobb där lite längre fram. Jag undersökte en ny metod för att kontrollera lakvattenspridning från deponier. En deponi är en förvaringsplats för avfall och det är viktigt att farliga ämnen inte kan spridas därifrån med t.ex. regnvatten. 

Masterarbetet gjorde jag på företaget Nordkalk och jag använde mig av XRF, en sorts röntgenteknik, för att skilja olika sorters kalksten åt. Jag undersökte också om det går att använda CT-scanning, sådan man använder på sjukhus, för att bedöma vid vilken temperatur kalksten spricker och var. 

Vad har du för nytta av utbildningen i ditt arbete?

Jag har mycket stor nytta av den, särskilt det praktiska vi lärde oss under utbildningen. Man lär sig metoder och arbetssätt som används i yrkeslivet. På kursen Förorenad mark fick vi ett fiktivt område att arbeta med. Det var en jättebra kurs! 

Genom utbildningen får man en uppfattning om hur marken beter sig. Man förstår hur en förorening kommer att röra sig genom marken. Dessutom blir man mycket bättre på att presentera och hålla föredrag. Vi tränade mycket på det under utbildningen. Jag är mycket mer avslappnad i sådana situationer nu. 

Vilket råd skulle du ge nya studenter? 

Fundera på vad du vill ha ut av din utbildning. Om du vill jobba i miljöbranschen, välj de mer praktiskt tillämpade kurserna och delta aktivt på exkursionerna. De är jättebra! Man vänjer sig vid hur det är att vara ute och jobba. Jag kan rekommendera kurserna i hydrogeologi, förorenad mark och geofysik. Kunskapen om jordarter har jag haft jättemycket nytta av i mitt arbete. Jag gör dagligen jordprovtagning som miljögeotekniker. Vill du jobba som projektledare för tillståndsansökningar kan det vara bra att läsa miljöjuridik.

Vad innebar de valbara kurserna för dig?

De valbara kurserna ger dig en chans att specialisera dig mer inom det du vill arbeta som. Du kan prova på hur det är genom att välja tillämpade kurser eller mer teoretiska kurser. De ger dig även chansen att komplettera med kurser utanför geologi, såsom juridik. Det var en del kemi i mitt masterarbete och jag tror att det hade varit bra att läsa en grundkurs i kemi.

Vad är det bästa med geologi?

Att det är så brett! Det gör det intressant. Geologi förklarar så mycket av vår värld. Man läser lite om allt. Det finns lite biologi, lite kemi och en del fysik. 
 

 

Jessica Jennerhem med instrument i fält

Jessica Jennerheim
Miljögeotekniker

Jessica har läst det här vid Lunds universitet:
•    Masterprogrammet i geologi
•    Naturvetenskapligt kandidatprogram,      inriktning geologi