Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Masterutbildning

Rishikesh - start of the Ganges. Photo Patrick Frings
Rishikesh - start of the Ganges. Photo Patrick Frings

Geologiska institutionen vid Lunds universitet erbjuder en tvåårig masterutbildning (120 högskolepoäng) i geologi. Undervisningen sker på engelska. Studenter som uppfyller behörighetskraven har möjlighet att läsa hela det tvååriga programmet alternativt enstaka kurs/kurser i mån av plats.

Behörighetskrav

För tillträde till masterprogrammet krävs naturvetenskaplig kandidatexamen i geologi eller geovetenskap med geologisk inriktning, eller motsvarande kompetens, eller motsvarande utländsk examen med ämnesinriktning av relevans för utbildningen, eller att kraven för sådan utländsk examen är uppfyllda.

För enstaka kurs/kurser krävs genomgånget basblock i geologi (90hp), alternativt 90 hp i geovetenskap eller naturgeografi för kursen Glacial sedimentologi - processer, sediment och landformssystem (GEON05), alternativt 90 hp i naturgeografi, biologiska ämnen eller arkeologi för kursen Paleoekologisk metodik och miljöanalys (GEON06), alternativt 90 hp i naturgeografi, miljövetenskap eller biologiska ämnen med akvatisk inriktning för kursen Global och regional maringeologi (GEON04).

Programmets uppbyggnad

Programmet har två inriktningar:
• Berggrundsgeologi
• Kvartärgeologi
De teoretiska fördjupningskurserna läses under det första året. Under det andra året genomför man en självständig forskningsuppgift som resulterar i en masteruppsats. Masterprojektet omfattar en och en halv termins studier (45 hp) i kombination med en valfri kurs under valfri kursperiod. Programmet är upplagt så att det ska medge maximal valfrihet och flexibilitet.

Undervisningsformer och examination

Exkursioner, fältkurser, laborationer, projektarbeten, övningar och seminarier är viktiga undervisningsmoment som kombineras med föreläsningar.

Undervisningen integreras med olika moment med det specifika syfte att utveckla studenternas informationskompetens och kommunikationsförmåga.

Vanligen förekommer skriftlig tentamen i kombination med andra redovisningsformer som skriftliga rapporter, inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och hemtentamina i olika kombinationer.

Fördelarna med dessa tentamensformer är möjligheten att utröna studentens förmåga att analysera och redovisa mer komplexa problemställningar. Dessa tentamensformer ställer samtidigt större krav på övergripande förståelse och djupinlärd kunskap

Sidansvarig: