Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stig M och Birgitta Bergströms stiftelse för geologisk forskning ledigkungör bidrag

stig bergström

Stig M. och Birgitta Bergströms stiftelse för geologisk forskning

Ändamål: att främja jordisk och planetär pre-kvartär historisk-geologisk forskning (fossil, berggrund och geologisk utveckling) i Sverige och utomlands av studenter och andra associerade med Lunds universitet.

Stiftelsens ändamål ska huvudsakligen främjas genom bidrag eller stipendium till enskilda för avgränsade forskningsprojekt, men även bidrag för presentationer av egna forskningsresultat vid vetenskapliga konferenser kan utgå. Medel ska dock inte beviljas för rena levnadsomkostnader.

Stiftelsen ska kunna dela ut medel såväl till studenter för att bereda dem möjlighet att komma ut i världen som till pensionerade geologer och privatforskare. Associerade med Lunds universitet ska således inte tolkas som anställda vid universitetet även om dessa också kan beviljas medel, utan som samröre med universitetet där både äldre och yngre ska prioriteras.

Donationschefen fattar beslut om utdelning efter förslag av särskild nämnd.

Utdelningsbart belopp 2023: 348 000 kr (enskilda projektbidrag upp till ca. 75 000 kr kan sökas).

Ansökan
Du ansöker direkt i Lunds universitets ansökningssystem för stipendier och bidrag:
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/rese-och-forskningsbidrag/ovriga-bidrag-och-stipendier
Ansökan ska innehålla en kortfattad men noggrann redogörelse om max 2 sidor för projektets/resans mål och dess betydelse för din forskning. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Anvisningar
Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Kortfattat CV (max 2 sidor)
  • Publikationslista för de senaste fem åren (men max 5 sidor)
  • I förekommande fall handledarintyg

Ansökningsperiod
8–28 mars

Utbetalning
Om du beviljas bidrag för projekt/resa som görs i tjänst vid Lunds universitet eller annat universitet/högskola/myndighet så kommer bidraget betalas ut till din institution. I ansökan ska du ange institutionernas påslag för gemensamma kostnader under rubriken ”övriga kostnader”. De kostnader du tar upp i ansökan ska anges exklusive moms. Om du beviljas stipendium som fristående forskare eller som studerande sker utbetalning till privat bankkonto eller motsvarande. Söker du som fristående forskare eller studerande ska du ange dina kostnader i ansökan inklusive moms.