Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gammal ved i nytt ljus

Årsringar

I sin årliga utlysning för infrastrukturprojekt har Riksbankens Jubileumsfond beviljat 7,7 milj kr till det nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi vid geologiska institutionen. Projektet som bygger på samarbete med Humlab i Umeå och dendrokronologiska laboratorier vid tre andra svenska universitet kommer att ledas av Dan Hammarlund och ska pågå i fyra år. Syftet är att digitalisera och tillgängliggöra data från över 40 000 analyserade och åldersbestämda vedprover som innehåller information om kulturhistoria, klimat och miljöförändringar över tusentals år. Infrastrukturen SEAD (Strategic Environmental Archaeology Database) kommer att användas och förberedas för data från nya analysmetoder, bland annat vid forskningsinfrastrukturen MAX IV, och på sikt även ESS.

Mer info om anslaget hos Riksbankens jubileumsfund