Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

GEOL01

Examensarbete, 15 hp

Ett examensarbete ger en fördjupning inom ett område av geologin och är normalt det som avslutar en geologutbildning. Detta examensarbete är för dig som ämnar ta ut en naturvetenskaplig kandidatexamen i geologi. Arbetet syftar till att självständigt lösa en begränsad uppgift inom föreskriven tid och att redovisa den i form av en uppsats i institutionens publikationsserie för examensarbeten. Arbetet kan ingå i ett större grundvetenskapligt forskningsprojekt eller ha en direkt tillämpad frågeställning. Det skall också presenteras muntligt och försvaras vid ett seminarium. Val av ämne sker i samråd med handledare. Projektförslag kommer att finnas i god tid före kursstart, men har du idéer och kontakter kan du komma med ett eget projektförslag. Inom kursen ligger vissa obligatoriska undervisningsmoment.

PM för examensarbetare på grundnivå
Fakultetens regler och rekommendationer för examensarbeten på grundnivå

Instruktioner för layout av examensarbete: Svensk English
Publisher-mall för examensarbete: Svensk English
Anders Lindskogs presentation om layout av examensarbetet
GFF Style Sheet

Protokoll för bedömning av examensarbete
Beslutsblankett tillgänglighet
Interaktiv karta med tidigare examensarbeten

Installation av EndNote
GFF style för EndNote
GFF Sv 2015 för EndNote
Reference management with help of EndNote X7

Sidansvarig:

Allmänt

Detta är en obligatorisk kurs på kandidatprogrammet i naturvetenskap, inriktning geologi (NGNAT GEOL). Kursen läses under andra halvan av sjätte terminen, se studiegång.

ansökan

Kurstid: VT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB21-GEOB25, GEOB01-GEOB04 eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare