Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mikael Calner

Mikael Calner

Professor

Mikael Calner

Stratigraphy and facies of Middle Silurian epicontinental carbonate platform deposits of Gotland, Sweden

Författare

 • Mikael Calner

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Den sedimentära lagerföljd som bygger upp Gotland avlagrades för drygt 400 miljoner år sedan (under silurperioden) i ett varmt tropiskt innanhav strax söder om ekvatorn. Innanhavet sträckte sig som en vid bukt in över dagens södra Skandinavien, Baltikum och vidare mot sydost, till Ukraina. Avhandlingen behandlar primärt hur sedimentationsmönster utvecklades under cirka en miljon år samt vilka processer som bidrog till ackumulation och/eller erosion av sediment. Regional analys av sedimentära strukturer och berggrundssammansättningen inom översta Slitegruppen samt Halla- och Klintebergformationerna ligger till grund för en dynamisk model för bassängutvecklingen: En global sänkning av havsnivån för cirka 425 miljoner år sedan påverkade sedimentationen drastiskt och försköt kustlinjen flera kilometer söderut så att äldre berggrund blottades för erosiva processer. Havsnivåförändringen är intimt förknippad med kraftiga anomalier i den globala kol-cykeln och utdöenden bland pelagiska faunor. Åtminstone två av tre utdöendefaser förefaller inte vara förknippade med havsnivåsänkningen. Istället kan förloppet förklaras med en kortlivad glaciation - den så kallade Gannarve Glaciationen. Under glaciationsfasen transporterades erosionsmaterial från omkringliggande kiselrik berggrund ut i innanhavet. Förhållanden för revtillväxt försämrades avsevärt och den biotiska karbonatproduktionen begränsades kraftigt under en längre tid. Ackumulerade data från Gotland ligger nu till grund för en reviderad havsnivåkurva.

Avdelning/ar

 • Berggrundsgeologi

Publiceringsår

2000

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Publications in Geology

Volym

150

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

The Library: Department of Geology, Sölvegatan 13, SE-223 62 Lund,

Ämne

 • Geology

Nyckelord

 • fysisk geografi
 • Geologi
 • Geology
 • physical geography

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0281-1316
 • ISBN: 91-86746-34-0
 • ISRN: SE-LUNBDS/NBGH+00/1023+18S

Försvarsdatum

22 september 2000

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Sölvegatan 13, 223 62 Lund

Opponent

 • Joanne Kluessendorf (Dr)