Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

”Lund har en tydlig miljöinriktning samtidigt som det finns stor bredd”

Daniel Preis arbetar som miljögeotekniker på Sigma i Malmö

Hur väcktes ditt intresse för geologi?

Jag har alltid varit intresserad av naturen, omgivningen, sten och mineral, och jag var en typisk stensamlare som barn. Jag kände först inte till att geologi fanns eftersom det inte var ett ämne i skolan. Efter lumpen visste jag inte riktig vad jag skulle göra. På en fest träffade jag av en slump en kille som var geolog och tyckte att det lät intressant. I förlängningen ledde det till att jag sökte till utbildningen i Lund.

Vad jobbar du med nu?

Jag arbetar med undersökning av mark för att hitta föroreningar. Det kan vara t.ex tungmetaller, PCB eller andra farliga ämnen som är skadliga. PCB är en olja som finns i plast och gummi. Höga halter stör utvecklingen av hjärnan hos människor och djur och kan troligtvis orsaka cancer och påverka fortplantningen. Utsläpp av PCB har lett till stora miljökatastrofer, bl.a. i Östersjön. En stor del av sälarna dog!

Det är ett mycket viktigt arbete att hitta och ta hand om föroreningar och det är två av mina huvuduppgifter som miljögeotekniker; Jag undersöker om det finns föroreningar i mark eller byggnader när man ska bygga nytt, sanerar vid behov och skriver rapporter med riskbedömningar och rekommendationer.

Vad var det bästa med att läsa geologi i Lund? 

Jag hittade hem i en miljö där jag trivdes och läste något intressant. Jag fick lära mig mycket utan stress. Det fanns mycket frihet att planera sin egen tid. Jag var speciellt intresserad av miljöfrågor och Lund har en tydlig miljöinriktning samtidigt som det finns stor bredd. Det gör en hungrig på att läsa mer och fördjupa sig, något som man kan göra antingen i arbetslivet eller som doktorand. Dessutom kändes det väldigt hemma. Man var alltid välkommen om man behövde fråga lärarna. 

Vad handlade ditt kandidat- och masterarbete om?

Mitt kandidatarbete handlade om vinsterna med att använda geoenergi för odling i växthus. I masterarbetet använde jag en geofysisk undersökningsmetod för att hitta vittring, sprickor och gångar i berggrunden. Den kan användas inför större väg- och tunnelbyggen, som t.ex. tunneln i Hallandsåsen.

Vad har du för nytta av utbildningen i ditt arbete?

Utbildningen har gjort att jag förstår hur marken är uppbyggd och fungerar, hur vatten och föroreningar rör sig genom den. Jag kan se om det är naturlig mark eller något som har fraktats dit som kan vara förorenat. Det har jag mycket nytta av när jag undersöker mark och arbetar med sanering. 

Vilket råd skulle du vilja ge geologistudenter som är på väg ut i arbetslivet?

Tänk strategiskt. Blanda kurser som du tycker är intressanta med kurser som är mer strategiska. Det är klokt att börja ha kontakt med olika företag redan under utbildningen. Gör praktik eller försök få sommarjobb. Ge inte upp även om det kan vara svårt. 

Var du utomlands under dina studier?

Jag läste språk vid Lunds universitet innan jag började läsa geologi och då läste jag ryska i Moskva en termin. Jag har även läst tyska i Berlin.

Vad är mest utvecklande med det du jobbar med?

Att det är en arbetssituation utan färdigt facit. Projekt som är likartade i teorin kan se olika ut i verkligheten. Man behöver ständigt lära sig och tänka om, och det gör att man utvecklas mycket snabbt. 

 

Daniel Preis utför jordartsbedömning

Daniel Preis
Miljögeotekniker

Daniel har läst det här vid Lunds universitet:
•    
Masterprogrammet i geologi
•    Naturvetenskapligt kandidatprogram,      inriktning geologi