Helena Alexandersson

Helena Alexanderson

Professor

Helena Alexandersson

Nya tag för NORDQUA

Författare

  • Helena Alexanderson

Avdelning/ar

  • Kvartärgeologi

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Sidor

6-6

Publikation/Tidskrift/Serie

Geologiskt Forum

Volym

21

Issue

81

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Geologiska Föreningen

Ämne

  • Geology

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1104-4721