Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

GEOB22

Mineral och bergarter, 15 hp

Jordskorpan utgör en viktig del av litosfären och har kontinuerligt nybildats och brutits ned under de drygt 4,5 miljarder år som jorden existerat. Vilka är de geologiska byggstenarna, och vilka är de processer som bildar, bryter ned och omformar jordskorpan?

Kursen består av tre delkurser. Den första ger dig grundläggande kunskaper om mineralogi samt magmatisk, sedimentär och metamorf petrologi, det vill säga bergarters ursprung och sammansättning. Vi inleder med mineralogi baserat på föreläsningar och övningar om mineralens kristallstruktur, kristallfysik och kristallkemi. Därefter behandlar vi magmatisk petrologi och studerar sambandet mellan magmatiska processer och mineralogi, från magmans bildning till kristallisation av bergarter. Tonvikten läggs vid kopplingen mellan magmatism och tektonisk miljö.

Inom den andra delkursen, som behandlar sedimentär petrologi, kommer du att studera den yngre lagrade berggrunden, såsom sandsten, skiffer och kalksten, med fokus på dess bildning, petrografi, struktur, uppbyggnad och regionala utbredning. Den sammanhängande kedja av processer som omfattar vittring, erosion, deposition och diagenes utgör ytterligare en viktig del i kursinnehållet.

Inom den tredje delkursen som behandlar metamorf petrologi fokuserar vi på sambandet mellan orogena processer, d.v.s. bergskedjebildning, och vilka mineralsammansättningar som kristalliserar vid olika tryck- och temperaturförhållanden, och i vilka metamorfa bergarter de uppträder.

Under kursen kommer du att få träning i grundläggande statistiska begrepp samt Excelberäkningar.

GEOB22 bilder

Kambrisk siltsten tillhörande Äleklintaledet, Öland. Staurolit och granat i en metapelit.
Sidansvarig:

Allmänt

Detta är en obligatorisk kurs på kandidatprogrammet i naturvetenskap, inriktning geologi (NGNAT GEOL). Kursen läses under första halvan av andra terminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: VT1, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA02 eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Kursansvarig