Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Jordens geologiska historia fascinerar mig!"

Mimmi Nilsson arbetar som postdoktoral forskare på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och är stationerad i Kanada.

 

"Redan under grundutbildningens första år blev jag intresserad av isotopgeologi, framförallt åldersbestämning av bergarter. Tanken på att titta på något så litet, ur ett så stort perspektiv som jordens geologiska historia fascinerar mig."

"Efter att jag hade jobbat som extrageolog på Grönland två somrar utkristalliserade sig det perfekta examensarbetet för mig: åldersbestämning av diabaser från sydvästra Grönland. Isotoper av uran och bly från mineral i diabaserna utgör en sorts geologisk klocka som börjar ticka då bergarten bildas. Åldrarna kan användas till rekonstruktioner av kontinenters läge 2.7 miljarder år tillbaka i tiden." 

"Efter avslutad magisterexamen 2009 sökte jag och fick en doktorandtjänst inom samma ämne. Jag har fortsatt att arbeta med forskning inom isotopgeologi, nu som postdok på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, men är stationerad i Edmonton i Kanada."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimmi Nilsson

Mimmi Nilsson
Postdoktoral forskare

Mimmi har läst det här vid Lunds universitet:
•   
Forskarutbildning i geologi 
•    Magisterutbildning i geologi