Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tillgodoräknande av utbildning

Tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Som student har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad.
Detta gäller både svensk och utländsk utbildning – inklusive utbytesstudier.

Du ska vara antagen till och bedriva studier vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet för att tillgodoräknandet ska prövas vid Naturvetenskapliga fakulteten. Regler som styr tillgodoräknande finns i Högskoleförordningen kapitel 6 §§ 6-8.

Ansökan om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller utbytesstudier kan göras på särskild blankett. Du fyller enklast i den tillsammans med Dan Hammarlund som är kontaktperson på geologiska institutionen, och som också är den som skall ta emot din ansökan.

Du måste bifoga handlingar/meriter med din ansökan. När tillgodoräknandet grundar sig på tidigare studier behöver t ex följande styrkta handlingar bifogas: kursbevis (vid avslutad kurs) och kursplan inklusive litteraturlista, eller studieintyg (vid oavslutad kurs) och kursplan inklusive litteraturlista.

För utbytesstudier gäller särskilda rutiner avseende handlingar/meriter, läs mer om tillgodoräknande inom utbytesstudier.

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan då handläggningstiden kan vara upp till åtta veckor.

Om du beviljas ett tillgodoräknande så kommer det att föras in i Ladok.

Om din ansökan inte beviljas så kan du enligt Högskoleförordningen kapitel 12, paragraf 2 överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan. Ditt överklagande ska dock skickas till Lunds universitet och inom tre veckor från den dagen du fick beslutet.

I din överklagan behöver du uppge:

  • Vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer
  • Vilka ändringar du begär i beslutet samt vilka omständigheter som stödjer din begäran

Skicka överklagandet till:

Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Handlingarna kring tillgodoräknandet diarieförs. I handläggning av tillgodoräknanden kommer dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Sidansvarig:

Kontakt Grundutbildning

Studierektor: Dan Hammarlund
Studievägledare: Karl Ljung
Utbildningsadministratör: Henrik Stålhane