Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hjälp, stöd och tjänster

Vi finns här för dig

Universitetsstudier kan vara påfrestande. Det är därför viktigt att du som student känner att du har det stöd du behöver och vet vart du ska vända dig. Vi är många som jobbar för att din tid vid Lunds universitet ska bli så bra som möjligt. Här är en kort genomgång över vem du kan vända dig till i olika ärenden.

GU-nämnden
Vi som har hand om utbildningen på institutionen kallas för grundutbildningsnämnden, GU-nämnden. Vi består av:
Studierektor:
Dan Hammarlund

Studievägledare: Karl Ljung

Studieadministratör: Henrik Stålhane

Utöver oss finns det flera andra organisationer, stödfunktioner och tjänster för att bistå dig:

Studenthälsan
Studenthälsan finns till för att motverka studentrelaterade hälsoproblem. Det kan vara allt från scenskräck och tentaångest till sömnsvårigheter eller alkoholproblem.

Pedagogiskt stöd
För dig med funktionsnedsättning erbjuder universitetet pedagogiska stödåtgärder för att se till att du får en likvärdig chans till utbildning som alla andra.

Studentprästerna
Studentprästerna erbjuder sina tjänster för studenter som behöver någon att prata med, oavsett religiös åskådning.

Studieverkstaden
Vi har alla våra olika studiemetoder och studievanor. För dig som vill ha råd, tips och idéer om studieteknik kan kontakta studieverkstaden. Det finns även ett projekt med SI-mentorer där studenter hjälper studenter.

SI-Mentorer
Under andra terminen på geologiprogrammet träffar ni SI-mentorer, äldre studenter som läst kurserna tidigare och hjälper er med studierna.

SNG
Studierådet för Naturgeografi och Geologi, SNG, er organisation som representerar era intressen vid geocentrum. De närvarar på möten, bidrar med information och fungerar som kontakt mellan naturvetarkåren LUNA och Geologiska institutionen.

Geobiblioteket
Geocentrum har sitt egna bibliotek specialicerat för Geovetenskap.

LUNA
Lunds universitets naturvetarkår representerar studenterna vid naturvetenskapliga fakulteten.

LUS
Lunds universitets studentkårer, LUS, är en paraplyorganisation för alla Lunds universitets kårer.

LGF
Lunds Geologiska Fältklubb.

Sidansvarig: