Arbetsliv och utbildning, tidigare studenter berättar

Vi har läst geologi i Lund och arbetar nu som geologer!

 

Daniel Preis, miljögeotekniker

Daniel Preis geolog

Daniel är speciellt intresserad av miljöbiten och tycker att utbildningen i Lund har en tydlig miljöinriktning, samtidigt som det finns stor bredd.

Läs intervjun med Daniel

 

Casandra Hajny, uppdragsledare och geotekniker

Casandra Hajny geolog med instrument

Casandra är intresserad av paleontologi och tycker att det är fascinerande att det fanns dinosaurier i Skåne under perioderna jura och krita. Hon har mycket kundkontakter och gör fält- och markundersökningar.

Läs intervjun med Casandra

 

Josefin Martell, doktorand

Josefin Martell

Josefin är astrogeolog och arbetar med fantastiskt material från Mars. Hon forskar på meteoriter och nedslagskratrar i Sverige och utomlands

Läs intervjun med Josefin

 

Jessica Jennerheim, miljögeotekniker

Jessica Jennerheim

Jessica tycker att man lär sig metoder och arbetssätt som används i yrkeslivet under utbildningen. Hon arbetar på ett konsultföretag.

Läs intervjun med Jessica

 

Li Stenberg, hydrogeolog

Li Stenberg

Li betonar att alla projekt är unika och att det inte går en dag utan att hon lär sig någonting nytt på jobbet. Hon arbetar på WSP Environmental i Helsingborg och Malmö

Läs intervjun med Li

 

Mimmi Nilsson, forskare

Mimmi Nilsson

Mimmi tycker att det är fascinerande att forska på isotoper ur ett så stort perspektiv som jordens geologiska historia. Hon arbetar Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och gör sin forskning i Kanada

Läs intervjun med Mimmi