Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgodoräknande av utbildning

Tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Som student har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad.
Detta gäller både svensk och utländsk utbildning – inklusive utbytesstudier.

Ansökan om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller utbytesstudier kan göras på särskild blankett (pdf, ny flik). Du fyller enklast i den tillsammans med Dan Hammarlund som är kontaktperson på geologiska institutionen, och som också är den som skall ta emot din ansökan.

Du måste bifoga handlingar/meriter med din ansökan. När tillgodoräknandet grundar sig på tidigare studier behöver följande styrkta handlingar bifogas: kursbevis (vid avslutad kurs) och kursplan inklusive litteraturlista, eller studieintyg (vid oavslutad kurs) och kursplan inklusive litteraturlista.

För utbytesstudier gäller särskilda rutiner avseende handlingar/meriter. Ta alltid reda på i förväg vad som gäller för tillgodoräknande av kurser från det universitet du ska läsa vid. Läs mer om tillgodoräknande av utbytesstudier på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats. Kontrollera före utresa hur många högskolepoäng vid Lunds universitet som kursen/kurserna du ska läsa utomlands motsvarar.

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan då handläggningstiden kan ta upp till tre veckor. Om du beviljas ett tillgodoräknande kommer det att föras in i Ladok. Om din ansökan om tillgodoräknande avslås, kan du överklaga beslutet till: Överklagandenämnden för högskolan, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund (mer information om överklagande finns i blanketten).

Handlingarna kring tillgodoräknandet diarieförs. I handläggning av tillgodoräknanden kommer dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 

Kontakt Grundutbildning

Studierektor: Dan Hammarlund
Studievägledare: Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se
Utbildningsadministratör:
studieadmin [at] geol [dot] lu [dot] se