Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att du gör tillfälligt uppehåll i påbörjade studier på en specifik utbildning som du har för avsikt att återuppta igen vid en senare angiven tidpunkt. För att beviljas studieuppehåll med garanterad plats vid återkomst behöver du kunna styrka särskilda skäl, se nedan. Skulle inte studieuppehåll med garanterad plats beviljas kan det ändå finnas möjlighet att komma tillbaka till utbildningen efter studieuppehåll, men då endast i mån av plats. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du har några frågor.

Ansökan om studieuppehåll görs via en blankett (docx, ny flik), som inlämnas till utbildningsadministrationen tillsammans med intyg. Anger du ett önskat studieuppehåll exempelvis fr o m HT 2019 och t o m VT 2020 innebär det att du önskar återuppta studierna igen från och med höstterminen 2020. Du kan anmäla studieuppehåll för max två terminer åt gången. Ansökan bör göras i god tid före studieuppehållet. Kom ihåg att även meddela CSN om ditt studieuppehåll, om du har studiemedel.

Skäl för studieuppehåll

Finns det särskilda skäl som du kan styrka med intyg eller motsvarande, finns det möjlighet att bli beviljad studieuppehåll med garanterad plats på utbildningen, till en angiven tidpunkt. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag.

Ett avslag på anmälan om studieuppehåll (gällande garanterad plats) är möjligt att överklaga hos Överklagandenämnden för högskolan.

Läs mer om studieuppehåll i Lunds universitets antagningsordning, avsnitt D (pdf, ny flik).

Studieavbrott

Om du inte kan läsa en kurs första terminen du är registrerad på den, ska du anmäla det som ett så kallat tidigt avbrott inom tre veckor från kursstart. Du kan själv anmäla studieavbrott på Studentportalen alternativt i Ladok. Kontakta vår studieadmin [at] geol [dot] lu [dot] se (Studerandeexpedition)target="_self" om det uppstår några problem.

Om du gör ett tidigt avbrott kan du anmäla dig till kursen en senare termin. Då söker du kursen som vanligt i konkurrens med alla övriga sökande på www.antagning.se. Tänk på att man inte kan få förtur på en kurs som man redan varit antagen till men anmält tidigt avbrott på.