Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOM10

Sedimentär Geologi och Bassänganalys, 15 hp

Sedimentära bassänger är erosionsrester som omfattar hundratals till tusentals meter mäktiga lagerföljder och som bevarats i regionalt utbredda, naturliga eller förkastningskontrollerade sänkor i den kristallina berggrunden. De finns representerade från alla tektoniska miljöer och innehåller Jordens samlade förekomster av kol, olja och gas. De är därför av stor samhällsekonomisk betydelse.
Inom den geologiska grundforskningen är sedimentära bassänger helt centrala eftersom dess lagerföljder utgör naturliga klimatarkiv och innehåller de fossil vi bygger kunskapen om evolution och massutdöende på. Dagens forskning kring klimatsvängningar och havsnivåförändringar i Jordens historia förutsätter djupgående kunskaper kring hur sedimentära bassänger utvecklas och hur man tolkar och modellerar dess stratigrafiska uppbyggnad.
GEOM10 är en kurs på avancerad nivå. Genom föreläsningar och exkursioner ger kursen inledningsvis en fördjupad kunskap kring tektoniska kontroller på sedimentära bassänger följt av en serie föreläsningar kring marina och terrestra sedimentära facies. Vi tränar därefter, teoretiskt och praktiskt, de tekniker och metoder man använder inom såväl akademin som industrin för att adekvat kunna beskriva mäktiga lagerföljders stratigrafiska uppbyggnad och bassängers utvecklingshistoria, dvs. sekvensstratigrafisk analys och geofysiska undersökningsmetoder i borrhål. Det är metoder som ligger till grund för att förutse petroleumförekomster och för att definiera reservoarer för CO2-lagring, eller för att undersöka geotermisk potential.

Under kursen gör vi en exkursion till Stevns Klint, Danmark, för att studera en av norra Europas mest omfattande bergformationer - Northwest European Chalk Group samt en veckolång exkursion till Salzburgområdet i Österrike för att koppla kunskaper från föreläsningar och övningar till naturliga bergskärningar. Kursen avslutas med en litteraturbaserad, individuell projektuppsats där studenten knyter ihop sina kunskaper från kursen och som utgör en viktig del av slutbetyget.

Photo: Sylvain Richoz

North Western European Chalk Group, Denmark

Allmänt

Detta är en valfri kurs på masternivå. Om Du ansöker och antas till masterprogrammet i geologi, inriktning berggrundsgeologi (NAGEL BERG) blir Du automatiskt antagen till GEOM10 under första halvan av första terminen, se studiegång. Kursen läses under första halvan av höstterminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: HT1, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB21-GEOB25, GEOB01-GEOB04, eller motsvarande kunskaper.
Utbildningsnivå: Avancerad

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Kursansvarig