Forskarutbildning

Geologiska institutionen har en väl etablerad forskarutbildning, både inom berggrundsgeologi och kvartärgeologi.
Forskarutbildningen sker i samarbete med institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys, INES.
Du hittar vidare information om forskarutbildningen på deras hemsida.