Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studiegång

STUDIEGÅNG FÖR KANDIDATUTBILDNING I GEOLOGI

Det finns goda möjligheter att skapa en egen utbildningsprofil utifrån sina intressen och inom ramen för en kandidatexamen i geologi. Diskutera gärna olika utbildningsalternativ med din studievägledare.

År 1

Obligatoriska kurser på basblocket, 60 hp  
GEOA02 Planeten Jorden, 15 hp Ht 1
GEOB21 Livets utveckling och jordens klimat, 15 hp Ht 2
GEOB22 Mineral och bergarter, 15 hp Vt 1
GEOB23 Sediment, landformer och strukturer, 15 hp Vt 2

 

År 2

Obligatoriska kurser på basblocket, 30 hp  
GEOB24 Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi, 15 hp Ht 1
GEOB25 Geologi i samhället, 15 hp Ht 2
   
Valfria kurser, 30 hp*  
Exempel på valbara kurser inom geologi:  
GEOC07 Geofysisk undersökningsmetodik, 15 hp Vt 1
GEOP06 Hydrogeologi, 15 hp Vt 1
GEOC08 Förorenad mark, 15 hp Vt 2
GEOC90 Praktik, 15 hp Valfritt

 

År 3

Valfria kurser som ovan, 45 hp*
alternativt:
Utbytesstudier

Ht, Vt 1
 
Ht, Vt 1

Obligatorisk kurs, 15 hp  
GEOL01 Examensarbete, 15 hp Vt 2

* Minst 30 hp av det totala antalet poäng i kandidatutbildningen ska vara kurser utanför huvudämnet geologi

 
Pil
 
Naturvetenskaplig kandidatexamen i geologi  
Pil
 
Fortsatta studier alternativt arbetslivet  

 

Examenskrav:

180 hp varav minst 90 hp i huvudämnet geologi (inklusive examensarbete) och minst 30 hp utanför huvudämnet. Kurser från avancerad nivå får ingå i examen.

Anmälan till kurser

Anmäl dig till höstens kurser på www.antagning.se
Anmälan är öppen från den 16 mars t.o.m 15 april. Kontakta antagningsservice på www.antagning.se om du har några frågor.

Kontaktpersoner

Studerandeexpedition:
studieadmin [at] geol [dot] lu [dot] se (studieadmin[at]geol[dot]lu[dot]se)

Studievägledare: 
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Studierektor: Dan Hammarlund

Möns klint. Foto Helena Alexanderson
Möns klint. Foto Helena Alexanderson