Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lena Adrielsson

Min tjänst som universitetslektor på geologiska institutionen omfattar undervisning och forskning.

Undervisningen är huvudsakligen knuten till grundutbildningen. Mitt specialområde är fysikalisk sedimentologi och glacialgeologi, men jag ansvarar också för kurser med mera övergripande kvartärgeologisk och geomorfologisk landskapsanalys. Som komplement till den natur-vetenskapliga ämnesutbildningen på Geologiprogrammet har jag utformat en sammanhållen utbildningsplan, den Skuggande Läroplanen, som syftar till att ge studenterna en mångsidig träning och stegvis utveckling av kommunikationsfärdigheter och informationskompetens under hela utbildningstiden.

Forskningen behandlar i första hand fysikaliska sedimentationsprocesser och avlagringsmiljöer, framför allt i anslutning till istidernas stora inlandsisar. Jag är särskilt intresserad av att ta reda på hur moränbildning och smältvattensdränering fungerade hos de isströmmar och islober, som dominerade det sydskandinaviska glaciationsmönstret under den senaste istiden. Ökad kunskap om dagens snabba isströmmar i Västantarktis har gett insikt om vilka faktorer, som kan ha påverkat de sydskandinaviska paleoisströmmarnas rörelsemekanismer, och också bidragit till tolkningsmodeller för hur subglacial hydrologi och sedimenttransport fungerar vid botten av isströmmar. I min forskning arbetar jag också med senkvartär glaciations- och klimathistoria i ett vidare perspektiv och jag har medverkat i forskningsprojekt i olika delar av Arktis. Vårt senaste projekt på Jameson Land i Östgrönland handlar om hur den grönländska inlandsisen och lokala kustglaciationer har påverkats av klimatförändringar under de senaste två istidscyklerna.

Publikationer

Sidansvarig:
Lena Adrielsson
E-post: lena [dot] adrielsson [at] geol [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Kvartärgeologi

16