Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karl Ljung

Karl Ljung

Universitetsadjunkt

Karl Ljung

Naturvetarnas arbetsliv - resultat, utvärdering och slutsatser från alumnenkät 2019

Författare

  • Karl Ljung
  • Malin Olbe

Summary, in Swedish

För att öka kunskapen om var studenter med examen i naturvetenskap från
Lunds universitet får jobb och hur användbara deras utbildningar är i arbetslivet
har vi genomfört en alumnenkät. Alumnenkäten har fokus på interaktionen
mellan utbildning och arbetsliv och rör arbete i nära tid efter studierna. Enkäten
skickades ut till kandidatalumnerna som tagit ut examen mellan september
2017 och september 2018, det vill säga ett till två år efter examen, och till
masteralumner som tagit ut examen mellan september 2016 och september
2017, det vill säga två till tre år efter examen.
Resultaten ger information om alumnernas sysselsättning och beskriver
naturvetarnas arbetsmarknad. Det går att identifiera tre övergripande verksamhetsområden
som beskriver naturvetarnas arbetsmarknad; ”Natur, miljö
och klimat”, ”Life science” och ”It, data och teknik”. Från undersökningen
går att utläsa skillnader på arbetsmarknaden för kandidatalumner och för
masteralumner. Resultaten visar också könsfördelning och lönebild för olika
delar av naturvetarnas arbetsmarknad. Betydelsen av generella kompetenser
framkommer tydligt i resultaten.
Undersökningens fokus ligger på användbarheten av utbildningarna i arbetslivet
och kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Vi hoppas att resultaten
från enkäten leder till större kunskap om övergången från studier till arbete,
och att utbildningarnas arbete med att förbereda studenterna för arbetsmarknaden
utvecklas.

Avdelning/ar

  • Miljövetenskap
  • Kvartärgeologi
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
  • Kansli N

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Arbetsmarknadsrådet, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Ämne

  • Educational Sciences
  • Other Natural Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-7895-921-1