Helena Alexandersson

Helena Alexanderson

Professor

Helena Alexandersson

Geologi och geomorfologi i norra Bohusläns kustlandskap

Författare

  • Mikael Calner
  • Helena Alexanderson
  • Anders Scherstén

Avdelning/ar

  • Kvartärgeologi
  • Berggrundsgeologi
  • Geologiska institutionen

Publiceringsår

2017

Språk

Svenska

Sidor

16-21

Publikation/Tidskrift/Serie

Geologiskt Forum

Volym

95

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Geologiska Föreningen

Ämne

  • Geology

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1104-4721