Helena Alexandersson

Helena Alexanderson

Professor

Helena Alexandersson

Datering av yngre geologiska och geomorfologiska processer

Författare

  • Helena Alexanderson
  • Per-Gunnar Andréasson

Editor

  • Per-Gunnar Andréasson

Avdelning/ar

  • Kvartärgeologi
  • Berggrundsgeologi

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Sidor

126-129

Publikation/Tidskrift/Serie

Geobiosfären : en introduktion

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur

Ämne

  • Geology

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 9789144096391