Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hanna Calner

Jag studerar ooliter, en speciell typ av kalksten som bildas genom spontan fällning av kalciumkarbonat i grundhav. Oolit består av millimeterstora sfäriska korn av laminärt uppbyggd kalciumkarbonat, så kallade ooider. I detta projekt är jag särskilt intresserad av de ooliter som bildades under hirnantetagen i sen-ordovicisk tid. Hirnantetagen karakteriseras av omfattande förändringar i den marina miljön och Jordens klimat, som kulminerar i en nedisning och ett av de största massutdöendena i jordens historia. Förekomsten av ooliter i världens grundhav ökar markant i detta tidsintervall. Varför? Prekambriska ooliter är vanliga, men bergarten är långt mer sällsynt i den fanerozoiska lagerföljden, troligen som ett resultat av utvecklingen och diversifieringen av flercelliga, skalbärande organismer som band kalciumkarbonatet till sig. Sannolikt kan den markant ökande ooidbildningen under sen-ordovicium kopplas samman med det stora massutdöende som skedde och förklaras med den associerade minskningen av skalbärande organismer i haven och stora klimatförändringar, men sambanden är oklara. Jag försöker förstå mekanismerna bakom ooliters uppkomst, dess signifikans och relation till förändringar i klimat, oceanografi och marinekologi. Jag kommer även att tillämpa aktualgeologiska studier för att förstå processerna.

Sidansvarig:
Hanna Calner
E-post: hanna [dot] calner [at] stu [dot] lu [dot] se

Handläggare

Examensavdelningen

+46 46 222 01 00

13

Doktorand

Berggrundsgeologi

16