Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny policy brief om Svenskt grundvatten

brunn

Ny policy brief om Svenskt grundvatten publicerad av SIWI - Stockholm International Water Institute visar på: att vår grundvattenresurs "är sårbar för förändrade klimatförhållanden, överutnyttjande och föroreningar. Mer underlag och kunskap behöver samlas in och spridas för att skydda grundvattnet i samhället och för ekosystemen. Grundvattenhanteringen i Sverige är splittrad över många aktörer med olika roller. Behovet av att peka ut en expertmyndighet med ett tydligt förvaltningsansvar – som utökas till att motsvara det Havs- och Vattenmyndigheten har för bevarande och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav – bör därför utredas."

https://siwi.org/wp-content/uploads/2022/12/pb-grundvatten-2022-v4.pdf

https://siwi.org/publications/groundwater-in-sweden-an-overview-of-the-…

Författare till denna policy brief är Jenny Grönwall, SIWI, Charlotte Sparrenbom, Lunds Universitet, Mattias von Brömssen, Ramböll, och Mattias Grimm, VAKIN.