Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anders Lindh

Forskningen är inriktad mot olika aspekter av granitbildning. Studier av möjliga källbergarter görs framförallt med totalbergartskemi, både huvudelement-, spårelement- och isotopkemi. Väsentligt är också materialtillskott från andra källor, kontaminering. Denna forskningsinriktning har nyligen fördjupats till att även omfatta matematisk modellering av smältförloppen. Detta innebär att man med matematiska modeller studerar hur värmeenergi i olika tektoniska miljöer fördelas i jordskorpan. Energin tillförs både underifrån och genom radioaktivt sönderfall i jordskorpan. Endast en begränsad mängd energin kan ledas bort, vilket innebär att berggrunden hettas upp eventuellt till partiell smältning. Detta är komplicerat förlopp och beror av många delvis dåligt kända parametrar. Den andra aspekten jag studerar är kristallisation från magman. Kristallisationssekvensen finns bevarad i mineralpåväxter och inneslutningar samt i mer mindre komplexa zoneringsmönster. Problemet ligger i att tolka dessa mönster. Normal kristallisation, kontamination från enklaver och nytillförsel av färsk magma påverkar mönstren. Tanken är att på ett par års sikt konstruera modeller likartade dem för smältning även för kristallisation.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Anders Lindh
E-post: anders [dot] lindh [at] geol [dot] lu [dot] se

Professor emeritus

Berggrundsgeologi

16